W ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” Gmina Ożarów Mazowiecki otrzymała środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 53500 zł z przeznaczeniem na zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami, zakup nowych elementów wyposażenia do biblioteki i na realizację działań promujących czytelnictwo w placówkach oświatowych:

 • Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Ożarowie Mazowieckim – 12000 zł;
 • Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Obrońców Warszawy w Ożarowie Mazowieckim – 12000 zł;
 • Szkoła Podstawowa im. Wandy Rutkiewicz w Duchnicach – 12000 zł;
 • Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Płochocinie – 12000 zł;
 • Przedszkole Publiczne Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi – 3000 zł;
 • Przedszkole Publiczne w Broniszach – 2500 zł.

Celem programu jest rozwijanie czytelniczych zainteresowań uczniów poprzez zagwarantowanie im dostępu do nowości wydawniczych oraz organizację wydarzeń promujących czytelnictwo. Warunkiem ubiegania się o rządowe środki było zapewnienie wkładu własnego w wysokości co najmniej 20% kosztów realizacji zadania.

Dotychczas w latach 2017-2018 Gmina Ożarów Mazowiecki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa otrzymała dofinansowanie w kwocie 52000 zł dla:

 • Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Ożarowie Mazowieckim – 12000 zł;
 • Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Obrońców Warszawy w Ożarowie Mazowieckim – 12000 zł;
 • Szkoły Podstawowej im. w Duchnicach – 12000 zł;
 • Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Płochocinie – 12000 zł;
 • Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Święcicach – 4000 zł.