Gmina znalazła się na liście bezzwrotnego dofinansowania w kwocie 4 930 000 zł w ramach rządowego Programu Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji pn. ,,Rewitalizacja zabytkowych budynków poprzemysłowych na cele społeczne w miejscowości Józefów w Gminie Ożarów Mazowiecki”.

Program Inwestycji Strategicznych to wsparcie finansowe dla jednostek samorządu terytorialnego, realizowane poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK. W ramach pierwszego naboru gmina złożyła 3 wnioski na następujące zadania inwestycyjne:

  1. Budowa szkoły podstawowej w miejscowości Duchnice na kwotę dofinansowania ponad 22 mln zł
  2. Utworzenie nowoczesnego obiektu dla służb ratowniczych – nowy budynek strażnicy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ożarowie Mazowieckim na kwotę dofinansowania ponad 15 mln zł
  3. Rewitalizacja zabytkowych budynków poprzemysłowych na cele społeczne w miejscowości Józefów w Gminie Ożarów Mazowiecki na kwotę dofinansowania prawie 5 mln złotych

Spośród ww. wniosków pozyskano dofinansowanie na gruntowny remont budynków zlokalizowanych w Józefowie. Zabytkowe poprzemysłowe obiekty znajdujące się przy ul. Fabrycznej od lat, nie tylko przysłowiowo straszą swoim wyglądem, ale stanowią realne zagrożenie dla otoczenia, a ich obecny stan techniczny uniemożliwia jakiekolwiek użytkowanie. Ochrona konserwatora zabytków uniemożliwia ich całkowitą rozbiórkę, dlatego władze gminy podjęły decyzję o ich gruntownym remoncie i przeznaczeniu lokali na cele społeczne. W ramach rewitalizacji planowana jest rozbiórka elementów uszkodzonych, remontu dachu i elewacji oraz zagospodarowanie pomieszczeń wewnętrznych. Rozpoczęcie realizacji inwestycji planowane jest w 2022 roku.

 

Elżbieta Jastrzębska-Jóźwiak
Zastępca Burmistrza