W sobotę 11 września 2021r. w 82.  rocznicę Bitwy Ołtarzewskiej na Cmentarzu Żołnierzy Września 1939r. w Ołtarzewie odbyła  się uroczystość patriotyczna z udziałem Wojskowej Asysty Honorowej wystawionej przez żołnierzy  Pułku Reprezentacyjnego Wojska Polskiego, pocztów sztandarowych organizacji kombatanckiej, Gminy Ożarów Mazowiecki, Ochotniczej Straży Pożarnej w Ożarowie Mazowieckim, Ożarowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz szkół z terenu gminy.

W 1939 roku pomiędzy 9 a 13 września na polach Ożarowa, Ołtarzewa i ościennych miejscowości doszło do zaciętych walk pomiędzy zgrupowaniem Wojska Polskiego dowodzonym przez Generała Wiktora Thomme,  a XVI Korpusem Pancernym Wojsk Niemieckich. Zginęło wówczas ponad 1200 polskich żołnierzy. Była to jedna z większych potyczek Kampanii Wrześniowej.

Uroczystość rozpoczęła się od wysłuchania Hymnu Państwowego R. P. Następnie głos zabrał Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego Pan Paweł Kanclerz. W swoim wystąpieniu powiedział m.in. Ponad tysiąc dwustu poległych na ołtarzewskich polach to więcej niż zginęło naszych rodaków podczas szturmu na Monte Cassino. Co roku przypominam to porównanie, gdyż jest ono porażające.

Krzyże wokół nas, część jeszcze bezimiennych, nakazują pamiętać o każdym z tych ludzi, o każdym kto w trudnym czasie nie kalkulował. Poświęcił nie tylko swoje życie, ale też przyszłość swoich najbliższych, ich marzenia i tęsknotę za ukochanym człowiekiem.

Zwrócił się on również do licznie zgromadzonej młodzieży Droga młodzieży, pamiętajcie o naszych żołnierzach, nie tylko w rocznicę Bitwy Ołtarzewskiej. To prawdziwi bohaterowie, którzy przeciwstawili się złu wojny i choć polegli to część z nich żyje w nas. Dzięki nim my żyjemy.

W uroczystości wzięli udział m.in. Starosta Warszawski Zachodni Pan Jan Żychliński, radni Rady  Powiatu Warszawskiego Zachodniego Pani Stanisława Milej-Misztal i Pan Michał Kanclerz;  Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Andrzej Cichal, przedstawiciele samorządu ożarowskiego oraz Przewodnicząca Ogólnopolskiego Stowarzyszenia ,,Rodzina Policyjna 1939’’ Pani Małgorzata Włodek.

Modlitwę za poległych poprowadził ks. Jacek Smyk – proboszcz parafii w Ołtarzewie.

Apel Pamięci odczytał oficer z Pułku Reprezentacyjnego W.P. Po odczytaniu Apelu Pamięci Kompania Honorowa W.P. trzykrotnie oddała salwę honorową

Następnie  delegacje złożyły kwiaty pod Pomnikiem Żołnierzy Września 1939 roku.

Na zakończenie Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego Pan Paweł Kanclerz podziękował w szczególności licznie przybyłej młodzieży szkolnej  za udział w żywej lekcji historii.

 

Jan Lal