Procedura przetargowa, mająca na celu wyłonienie wykonawcy, który dostarczy i zamontuje kotły grzewcze w gospodarstwach domowych mieszkańców zakwalifikowanych do gminnego Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Ożarów Mazowiecki – edycja 2021  została zakończona. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniony został wykonawca zadania Konsorcjum firm:

 

Lider: PPHU SANIT s.c. Goździk Sławomir Goździk Jacek

ul. Ks. Skargi 8, 96-300 Żyrardów

Partner: DISAN i Jabłoński Grupa SBS Sp. J.

ul. Królewska 120 B, 05-822 Milanówek

Partner: Firma „FIBEX” Instalacje Sanitarne, Wod-Kan i C.O.

Usługi Remontowo-Budowlane Krzysztof Gałkowski

Zacisze 41, 05-825 Grodzisk Maz.

Przypomnijmy, że bazując na dobrych doświadczeniach ostatnich lat, kiedy udało się zlikwidować w sumie 324 szt. nieekologicznych źródeł ciepła, zastępując je nowoczesnymi kotłami gazowymi, w roku bieżącym kontynuujemy gminny Program ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Ożarów Mazowiecki. Jego głównym założeniem jest to, aby nie był on jedynie jednorazową akcją, a cyklicznym, wieloletnim działaniem, które realnie wpłynie na jakość powietrza. Pula gminnych środków na ten rok pozwoli na wymianę minimum 100 szt. kotłów grzewczych, do których mieszkańcy mogą otrzymać dofinansowanie w wysokości do 5 000,00 zł.

Wnioskodawców informujemy, że w ciągu najbliższych dni zostaną rozesłane pisemne decyzje o zakwalifikowaniu na listę podstawową, natomiast mieszkańcy, których deklaracje aktualnie znajdują się na liście rezerwowej będą informowani na bieżąco o ewentualnych zmianach tego statusu. Poniżej zamieszczamy wzór Umowy na montaż kotła grzewczego, z którym już teraz można się zapoznać i poznać szczegóły dofinansowania.

Poniżej zamieszczamy również INSTRUKCJĘ PRZYSTOSOWANIA INSTALACJI WEWNĘTRZNEJ do montażu pieca gazowego kondensacyjnego, w której znajdą Państwo zakres czynności, niezbędnych do montażu nowego kotła oraz zakres elementów montażowych, zapewnianych przez Wykonawcę. Przystosowanie instalacji wewnętrznej należy dokonać we własnym zakresie i na koszt własny przez dowolnie wybrany podmiot (firmę) posiadający uprawnienia.

Tegoroczna edycja zakłada instalację nowych źródeł ciepła w terminie do końca listopada 2021 r. Tych z Państwa, którzy nie zakwalifikowali się, bądź z jakichkolwiek względów zrezygnowali z udziału w Programie na 2021 rok, zachęcamy do śledzenia informacji o kolejnym naborze, w przyszłym roku.

W razie dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu z Referatem Funduszy Zewnętrznych:

  • kontakt telefoniczny: 22 731 32 28 (w środy 10.00-18.00, w pozostałe dni tygodnia w godz. 8.00-16.00),
  • kontakt e-mailowy: rfz@ozarow-mazowiecki.pl

 

Instrukcja przystosowania instalacji wewnetrznej

Umowa na montaz kotla edycja 2021