Od 1 kwietnia 2021 r. trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. W związku z licznymi pytaniami mieszkańców, dla ułatwienia wypełnienia tego ustawowego obowiązku Gminne Biuro Spisowe w Ożarowie Mazowieckim uruchamia Mobilne Punkty Spisowe. W punktach tych będzie można dokonać spisu u dyżurujących tam rachmistrzów.

12,13,14 lipca – Filia Domu Kultury Uśmiech w Broniszach, ul. Przyparkowa 15,  w godzinach 8:00 – 15:00

12,13 lipca – Centrum Inicjatyw Społecznych w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 292, w godzinach 9:00 – 15:00

Załączniki