Zakup nowego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą oraz modernizacja budynku strażnicy – to zadania, na które udało się pozyskać wsparcie finansowe z budżetu Województwa Mazowieckiego o łącznej wartości 105 tys. zł.

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Ożarowie Mazowieckim to jedna z najbardziej mobilnych jednostek w kraju. Pod względem ilości interwencji od wielu lat jest w czołówce w zestawieniach krajowych. Ogromnym sukcesem jest szybki czas reakcji strażaków-ochotników. Wyjazd pierwszego zastępu do akcji rzadko kiedy przekracza 60 sekund, niezależnie od pory dnia czy nocy, drugi zastęp jest gotowy w czasie około 2 minut.

Zakup nowego wozu strażackiego z dofinansowaniem w kwocie 80 tys. zł z pewnością usprawni działania ratowniczo-gaśnicze stawiane przed ożarowskimi strażakami.

W ramach drugiego zadania, na które gmina pozyskała dofinansowanie w kwocie 25 tys. zł zostanie wykonana modernizacja budynku strażnicy, polegająca na instalacji nowoczesnego systemu ochrony przeciwpożarowej wraz z systemem antykradzieżowym i kontrolą dostępu, zapewniającą bardzo wysoki stopień ochrony dla sprzętu, pojazdów i wyposażenia OSP, którego wartość jest znacząca.

Dzięki doposażeniu jednostki OSP strażacy-ochotnicy są w stanie działać bardzo skutecznie ratując zdrowie i życie poszkodowanych. Skuteczność działań strażaków to przede wszystkim ich wyszkolenie i doświadczenie, ale nie było by możliwe bez odpowiedniego sprzętu i wyposażenia.

 

Agnieszka Kijewska
Referat Funduszy Zewnętrznych

Załączniki