Pan Paweł Kanclerz – Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego, Gminny Komisarz Spisowy na terenie gminy Ożarów Mazowiecki ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór uzupełniający kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych, związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

NSP 2021 jest przeprowadzany w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 września 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

Termin składania ofert: od 14 do 22 czerwca 2021 r.

Praca rachmistrza może być wykonywana niezależnie od pracy zawodowej, wywiady mogą być przeprowadzane w dogodnej dla rachmistrza porze.  

Pełna treść ogłoszenia o naborze, w tym wymagane dokumenty, które należy złożyć dostępne są na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim pod adresem:

Nabór na rachmistrzów spisowych

 

Do pobrania:

Ustawa o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.