Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie publikujemy ofertę złożoną przez:

Amatorski Klub Sportowy FC Płochocin z siedzibą ul. Lipowa 5, 05-860 Płochocin, na realizację zadania publicznego :

„Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”

Zgodnie z ust. 4 ww. artykułu, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia, można zgłaszać uwagi dotyczące oferty.

Uwagi dot. oferty można zgłaszać na załączonym formularzu uwag w terminie do 24 marca 2021 r. na adres:

Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim

ul. Kolejowa 2

05-850 Ożarów Mazowiecki

tel. 22 731 32 57

e-mail: j.kolodynska@ozarow-mazowiecki.pl

 

Do pobrania:

Oferta

Formularz zgłoszenia uwag

Zarządzenie Nr B.0050.71.2021

Załączniki