Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku z zakresu kultury, edukacji, turystyki, ekologii i na rzecz osób niepełnosprawnych.

Oferty dotyczące realizacji zadań należy składać  poprzez Generator wniosków witkac.pl w nieprzekraczalnym terminie do 14 stycznia 2021 r.  w generatorze wniosków oraz w wersji papierowej do 15 stycznia 2021 do godz. 16.00 w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim, parter, ul. Kolejowa 2.

Do pobrania:

Zarządzenie Nr B.0050.225.2020

Załącznik do Zarządzenia Nr B.0050.225.2020