ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ CENTRALNY PORT KOMUNIKACYJNY W SPRAWIE PRZEBIEGU NOWYCH LINII KOLEJOWYCH NA TERENIE GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI

CIĄG NR 9, LINIA KOLEJOWA NR 85

 

 

Centralny Port Komunikacyjny opublikował Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego. Studium jest dostępne na stronie internetowej Centralnego Portu Komunikacyjnego (cpk.pl). Zachęcamy wszystkich do wyrażenia swojej opinii poprzez złożenie uwag lub wniosków do projektu opublikowanego dokumentu pn. „Strategiczne Studium Lokalizacji Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego” w terminie  do 10 marca 2020 r.

Na stronie internetowej konsultacje.cpk.pl każdy zainteresowany może od teraz zgłaszać uwagi do korytarzy nowych linii kolejowych i tras drogowych planowanych w ramach inwestycji CPK

W ramach konsultacji społecznych uwagi i wnioski do dokumentu należy przedkładać na formularzu przygotowanym przez Centralny Port Komunikacyjny. Formularze można pozyskać w następujący sposób:

1. strona internetowa Centralnego Portu Komunikacyjnego cpk.pl;
2. strona internetowa Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim ozarow-mazowiecki.pl;
3. biuro podawcze Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim.

Wypełnione formularze należy przekazać w następujący sposób:

1. Wysyłając formularz na adres e-mail: konsultacje.cpk@cpk.pl;
2. Wysyłając formularz na adres pocztowy Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa – z dopiskiem „Konsultacje SSL”;
3. Składając formularz bezpośrednio w miejscu udostępnienia dokumentu (tj. w siedzibie Centralnego Portu Komunikacyjnego Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa) w dni robocze, w godzinach 9:00-15:00.