1. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego należy złożyć w terminie od 1 lutego 2020 do 2 marca 2020 r. w pokoju 110 – Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa.
  2. Aktualny druk wniosku jest do pobrania w pokoju 110 – Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz pod linkiem: Wniosek o zwrot podatku akcyzowego
  3. Na wniosku należy podać numer telefonu kontaktowego.
  4. Do wniosku należy załączyć faktury VAT lub ich kopie (w tym wypadku należy przedłożyć oryginały faktur VAT do wglądu) stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 1 sierpnia 2019 do 31 stycznia 2020.
  5. Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2020 r. wynosi 100,00 zł x ilość ha użytków rolnych oraz 30,00 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

 

Do pobrania:

Procedura

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego

Załączniki