Szanowni Państwo,

Z dniem 23 września 2019 r. rozpoczynamy nabór uzupełniający wniosków o przydział lokalu w budynku przy ul. Poznańskiej 171 w Ożarowie Mazowieckim.

Nabór dotyczy wyłącznie tych mieszkań, które nie zostały wynajęte w wyniku przeprowadzenia naboru podstawowego oraz rezygnacji najemców. Wolne pozostały mieszkania jedno, dwu- i trzypokojowe.

Informacja dla wnioskodawców z naboru podstawowego.

Wnioskodawcy, którzy złożyli wnioski o najem mieszkania jednopokojowego w naborze podstawowym i nie wylosowali mieszkania ( mieszkań jednopokojowych było mniej w stosunku do liczby wnioskodawców) nie muszą ponownie składać wniosku o najem mieszkania. Wszyscy wnioskodawcy, którzy nie wylosowali mieszkania jednopokojowego ponownie wezmą udział w losowaniu mieszkań jednopokojowych w ramach naboru uzupełniającego. W przypadku rezygnacji z udziału w losowaniu prosimy o złożenie pisemnej rezygnacji w Urzędzie Miejskim w Ożarowie Mazowieckim (Biuro Podawcze).

Informacja dla nowych wnioskodawców (z naboru uzupełniającego)

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami dostępne są do pobrania w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim, ul. Kolejowa 2 (w godz. pracy urzędu) oraz do wydruku (zamieszczone poniżej).

Gotowe wypełnione wnioski wraz z załącznikami składamy w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim, ul. Kolejowa 2 (w godz. pracy urzędu)  w terminie do 25 października 2019 r. W przypadku przesłania wniosku drogą pocztową/kurierem o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego.

Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z poniżej zamieszczonymi dokumentami dotyczącymi naboru wniosków.

Paweł Kanclerz

Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego

Dokumenty dotyczące naboru:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rzuty kondygnacji w budynku przy ul. Poznańskiej 171 w Ożarowie Mazowieckim:

RZUT PARTERU
RZUT PIĘTRA I
RZUT PIĘTRA II
RZUT PIĘTRA III
RZUT PIĘTRA IV