Do końca roku powstanie nowa pracownia informatyczna w Szkole Podstawowej Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim z dofinansowaniem z Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych.

12 sierpnia 2019 roku w Warszawie burmistrz Ożarowa Mazowieckiego Paweł Kanclerz  podpisał umowę o udzieleniu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach: „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych”.

Zadanie ma być zrealizowane do 31 grudnia 2019 roku. Całkowita wartość przedsięwzięcia to 70 tys złotych, z czego 49 000 złotych to kwota dofinansowania z Województwa Mazowieckiego. W ramach projektu  zostanie wykonany remont sali lekcyjnej, zakupionych zostanie 15 zestawów komputerowych, oprogramowanie oraz dodatkowy sprzęt i wyposażenie meblowe sali.

Będzie to piąta pracownia w Szkole Podstawowej Nr 1, obecnie wszystkie pracownie oferują 52 stanowiska komputerowe. Ilość uczniów w szkole to 1113 osoby i z roku na rok liczba ta wzrasta, co spowodowane jest m.in. dynamicznym rozwojem gminy oraz dużą ilością inwestycji mieszkaniowych. Kolejna pracownia pozwoli na lepsze dostosowanie sposobu nauczania do potrzeb globalnego społeczeństwa informacyjnego, będzie inspiracją do kreatywnego kształcenia się w korzystaniu z technologii cyfrowych. Uruchomienie kolejnej pracowni wpłynie na poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły o zaawansowana grafikę komputerową, elementy robotyki i technologii druku 3D. Realizacja zadania wpłynie korzystnie na podniesienie jakości i efektywności pracy szkoły.

 

 

 

Załączniki