Drugi rok z rzędu nasza gmina złożyła wnioski o przyznanie wsparcia finansowego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2019. Głównym celem Instrumentu jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców sołectw poprzez udzielanie przez województwo mazowieckie wsparcia finansowego gminom, realizującym zadania istotne dla społeczności lokalnej.

W dniu dzisiejszym, w siedzibie Urzędu Miejskiego mieliśmy przyjemność gościć przedstawicieli Samorządu Województwa Mazowieckiego: Wicemarszałka Pana Wiesława Raboszuka, Radnych Sejmiku Województwa Mazowieckiego Panią Bożenę Żelazowską oraz Pana Piotra Kandybę, Dyrektora Departamentu  Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Pana Radosława Rybickiego oraz władze samorządowe  gmin z terenu Powiatu Warszawskiego Zachodniego na spotkaniu, podczas którego zostały podpisane umowy na wsparcie finansowe inicjatyw sołeckich w ramach MIAS MAZOWSZE 2019.

Gmina Ożarów Mazowiecki otrzymała dofinansowanie w wysokości 50.000 zł na realizację pięciu zadań na rzecz sześciu sołectw:

  • Modernizacja miejsc parkingowych przy ul. Kwiatowej we wsi Bronisze
  • Rozbudowa i wyposażenie placu zabaw we wsi Duchnice
  • Budowa, modernizacja i wyposażenie terenów rekreacyjnych we wsi Macierzysz
  • Budowa i wyposażenie Miasteczka Ruchu Drogowego we wsi Orły oraz modernizacja placu zabaw we wsi Konotopa
  • Modernizacja terenów rekreacyjno-wypoczynkowych we wsi Wolskie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agnieszka Jędrzejczak

Referat Funduszy Zewnętrznych