Procedura przetargowa, mająca na celu wyłonienie wykonawcy, który dostarczy i zamontuje kotły grzewcze w gospodarstwach domowych mieszkańców zakwalifikowanych do gminnego programu została zakończona. Umowę na realizację zamówienia zawarto z firmą:

Ergo Ekologia Sp. z o.o.

ul. K. Gierdziejewskiego 7 lok. 17

02-495 Warszawa

Przypomnijmy, że bazując na dobrych doświadczeniach sprzed dwóch lat, kiedy udało się zlikwidować 107 szt. nieekologicznych źródeł ciepła, zastępując je nowoczesnymi kotłami gazowymi, w roku bieżącym wystartował niezależny od zewnętrznego finansowania,  gminny program ograniczenia niskiej emisji. Jego głównym założeniem jest to, aby nie był on jedynie jednorazową akcją, a cyklicznym, wieloletnim działaniem, które realnie wpłynie na jakość powietrza. Pula gminnych środków na ten rok pozwoli na wymianę minimum 100 szt. kotłów grzewczych, do których mieszkańcy mogą otrzymać dofinansowanie w wysokości do 5 000,00 zł.

Wnioskodawców informujemy, że zostały rozesłane pisemne decyzje o zakwalifikowaniu na listę podstawową, natomiast mieszkańcy, których deklaracje aktualnie znajdują się na liście rezerwowej będą informowani na bieżąco o ewentualnych zmianach tego statusu. Poniżej zamieszczamy wzór Umowy na montaż kotła grzewczego w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Ożarów Mazowiecki – edycja 2019 współfinansowanego ze środków budżetu gminy, z którym już teraz można się zapoznać i poznać szczegóły dofinansowania.

Tegoroczna edycja zakłada instalację nowych źródeł ciepła w terminie do końca listopada 2019 r. Tych z Państwa, którzy nie zakwalifikowali się, bądź z jakichkolwiek względów zrezygnowali z udziału w programie na 2019 rok, zachęcamy do śledzenia informacji o kolejnym naborze, w przyszłym roku.

W razie dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu z Referatem Funduszy Zewnętrznych pod numerem telefonu 22 731 32 28. Szczegółowe informacje dotyczące programu znajdują się na głównym portalu internetowym gminy w zakładce Strefa mieszkańca/Wymiana kotłów grzewczych.

 

Załącznik:

Umowa na montaż kotła grzewczego w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Ożarów Mazowiecki – edycja 2019 współfinansowanego ze środków budżetu gminy

Instrukcja dostosowania instalacji wewnętrznej