Zapraszamy do zgłaszania kandydatów do 17 edycji Honorowej Nagrody – FELICJA.  W ten sposób wyróżniamy osoby fizyczne, instytucje, organizacje i przedsiębiorstwa, których osiągnięcia wnoszą znaczący wkład w rozwój gminy Ożarów Mazowiecki.

Prawo zgłaszania kandydatur przysługuje: Burmistrzowi, Przewodniczącemu Rady Miejskiej, grupie 5 radnych Rady Miejskiej oraz grupie 50 mieszkańców.

Zachęcam Państwa do zgłaszania swoich kandydatur do Felicji 2019.

Wnioski wraz z pisemnym uzasadnieniem należy składać w Urzędzie Miejskim, ul. Kolejowa 2, Biuro Podawcze lub Sekretariat Burmistrza – pok. 102 w terminie do 6 maja 2019 r.

Do pobrania:                                                 

Wniosek Felicja 2019

Regulamin przyznawania nagrody

 

Paweł Kanclerz

Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego