Sprawozdanie z konsultacji społecznych dotyczących wprowadzenia w statutach jednostek pomocniczych sołectwach i osiedlach w Gminie Ożarów Mazowiecki, pięcioletniego okresu kadencji sołtysa i rad sołeckich oraz zarządów osiedli

Załącznik: