Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, że od 1 stycznia 2019 roku na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego działają trzy punkty nieodpłatnej pomoc prawnej oraz dwa punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w których będzie udzielana nieodpłatnie pomoc dla osób uprawnionych.

Osoby uprawnione do otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego to osoby, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (pisemne oświadczenie osoby uprawnionej).

Pomoc prawna obejmuje:

  • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym;
  • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
  • sporządzenie projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym;
  • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową;

Pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Zapisy na porady prawne i porady obywatelskie przyjmowane są wyłącznie pod numerem telefonu 22 733 72 83 w następujących dniach i godzinach:

poniedziałki  w godz. 9:00-13:00

czwartki         w godz. 13:30-15:30

Porady odbywają się co 40 minut

Udzielenie porady odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu wizyty.

Kobiecie w ciąży udziela się porady poza kolejnością.

Szczegółowe informacje na temat zasad udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na stronie gminy Ożarów Mazowiecki oraz Ministerstwa Sprawiedliwości: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/.

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Ożarowie Mazowieckim obsługiwany jest przez organizację pozarządową-Fundację Honeste Vivere z siedzibą w Warszawie przy ul. Amałowicza-Tatara 7, 04-474 Warszawa

Pomoc prawna w punkcie udzielana jest przez adwokata lub radcę prawnego

Ożarów Mazowiecki , Urząd Miejski

(budynek  DK “Uśmiech”), III piętro, pok. 307
przy ul. Poznańskiej 165, 05-850 Ożarów Mazowiecki

Poniedziałek od godz. 14:00 do 18:00
Wtorek od godz. 12:00 do 16:00
Środa od godz. 14:00 do 18:00
Czwartek od godz. 09:00 do 13:00
Piątek   od godz. 09:00 do 13:00

 

Załączniki