Zarząd Gminnej Spółki Wodnej w Ożarowie Mazowieckim zawiadamia:

Dnia 15.12.2018 r. w Hotelu Lamberton w miejscowości Koprki o godz. 17.00 w pierwszym terminie i o godz.17.15 w drugim terminie, odbędzie się:

Walne Zgromadzenie Delegatów Spółki Wodnej Ożarów Mazowiecki

 

Porządek Obrad

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Sprawozdanie z działalności G.S.W w Ożarowie Mazowieckim.
  5. Dyskusja – reorganizacja G.S.W w Ożarowie Mazowieckim.
  6. Podjęcie uchwał.
  7. Podziękowanie zebranym i zakończenie obrad.
  8. Spotkanie opłatkowe.

 

Prezes Gminnej Spółki Wodnej Ożarów Mazowiecki

Robert Ćmiel