W sierpniu br. otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości na realizację projektu pn. ,,Doposażenie OSP w Gminie Ożarów Mazowiecki”.

Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych na miejsce zdarzenia przyjeżdżają najczęściej jako pierwsze, aby nieść pomoc i ratować życie poszkodowanym. Ich skuteczność uzależniona jest głównie od sprzętu jakim dysponują. Doposażenie OSP wymaga bardzo dużych nakładów finansowych, szczególnie w zakresie zakupu sprzętu ratownictwa technicznego. Pozyskane wsparcie finansowe zwiększy skuteczność akcji ratowniczych i korzystnie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa publicznego zarówno mieszkańców Gminy Ożarów Mazowiecki, jak również wszystkich podróżujących po naszym terenie.

W ramach otrzymanego dofinansowania w wysokości ponad  15 tysięcy złotych zostały zakupione:

  • dla OSP w Ożarowie Mazowieckim: torba ratownicza z zestawem desek ortopedycznych i zestawem szyn Kramera, przenośny miernik gazów, latarki kątowe – 2 sztuki,
  • dla OSP w Święcicach: torba ratownicza, detektor prądu przemiennego oraz latarka kątowa.

Zakupione wyposażenie jest niezbędne do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, w celu udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu zdarzenia.

Współfinansowano ze środków – Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

 

Agnieszka Jędrzejczak

Referat Funduszy Zewnętrznych