Na początku br. Samorząd Województwa Mazowieckiego ogłosił nowy konkurs na dofinansowanie zadań realizowanych przez gminy w ramach funduszy sołeckich „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018”. Gmina Ożarów Mazowiecki złożyła dwa wnioski konkursowe na zadania pn.  ,,Budowa i wyposażenie placu zabaw we wsi Gołaszew i zakup wyposażenia placu rekreacyjnego we wsi Święcice” oraz ,,Wyposażenie placu zabaw w Ołtarzewie” i otrzymały one dofinansowanie w łącznej wysokości 20.000 złotych.

Główną ideą konkursu było zaspokajanie potrzeb mieszkańców sołectw poprzez udzielanie wsparcia finansowego gminom, realizującym zadania istotne dla rad sołeckich.

Plac zabaw w Ołtarzewie przy ul. Poznańskiej wzbogacił się o nawierzchnię z kostki brukowej i ławki. W Święcicach na terenie rekreacyjnym przy OSP pojawiły się m.in. stół do gry w ping ponga, stół do gry w szachy, warcaby i chińczyka. Plac zabaw w Gołaszewie został ogrodzony, zamontowano bramę i furtkę.

Dziękujemy Radom Sołeckim i Mieszkańcom za zaangażowanie na każdym etapie realizacji zadań, a w szczególności za włożoną pracę.

Projekt ,,Wyposażenie placu zabaw w Ołtarzewie” został dodatkowo zgłoszony do konkursu pn. „Najlepsza inicjatywa zrealizowana w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018”, w którym zajął II miejsce i otrzymał nagrodę w wysokości 4.000 zł do wykorzystania na dowolny cel Rady Sołeckiej i mieszkańców.

Zadanie pn. ,,Budowa i wyposażenie placu zabaw we wsi Gołaszew i zakup wyposażenia placu rekreacyjnego we wsi Święcice” współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach ,,Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018”. Wysokość dofinansowania 10.000 zł.

Zadanie pn. ,,Wyposażenie placu zabaw w Ołtarzewie” współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach ,,Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018”. Wysokość dofinansowania 10.000 zł.

 

Agnieszka Jędrzejczak

Referat Funduszy Zewnętrznych