Zakończony we wrześniu br. remont budynku OSP w Święcicach został współfinansowany w formie dotacji ze środków województwa mazowieckiego w ramach Programu „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2018”.

Stan techniczny budynku świadczył o wieloletniej eksploatacji i wymagał niezbędnych remontów, w tym docieplenia i remontu elewacji, w celu przywrócenia jego pełnej funkcjonalności. Było to istotne z punktu widzenia utrzymania właściwego stanu technicznego, a tym samym odpowiednich warunków do przechowywania wyposażenia jednostki OSP i zapewnienia gotowości bojowej. Strażacy-ochotnicy z OSP w Święcicach wykazują się ogromnym zaangażowaniem w pełnieniu swoich zadań, a także dużą dbałością o posiadane wyposażenie i utrzymanie go w ciągłej gotowości do wykorzystania.

Kwota wsparcia udzielona przez Województwo Mazowieckie w wysokości 23.742,00 zł stanowi połowę kosztów zrealizowanych prac obejmujących m.in. docieplenie ścian, obróbki blacharskie, wymianę rynien.

Ochotnicze Straże Pożarne, w tym również ta ze Święcic, bardzo często są pierwszą formacją ratowniczą w sytuacji zagrożenia życia ludzkiego (wypadki drogowe) i mienia (pożary, zalania itp.). Nie bez znaczenia jest fakt, że spośród wszystkich grup zawodowych cieszą się największym zaufaniem społecznym. Stąd też zapewnienie możliwie najbardziej efektywnych warunków do pracy OSP w Święcicach jest zadaniem bardzo ważnym i pożądanym społecznie.

Agnieszka Jędrzejczak

Referat Funduszy Zewnętrznych