Szanowni Państwo,

Z dniem 8 października 2018 r. rozpoczynamy nabór wniosków o przydział lokalu w budynku przy ul. Poznańskiej 171 w Ożarowie Mazowieckim.

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami dostępne są do pobrania w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim, ul. Kolejowa 2 (w godz. pracy urzędu) oraz do wydruku (zamieszczone poniżej).

Gotowe wypełnione wnioski wraz z załącznikami składamy w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim, ul. Kolejowa 2 (w godz. pracy urzędu)  w terminie do 31 grudnia 2018 r. W przypadku przesłania wniosku drogą pocztową/kurierem o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego.

Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z poniżej zamieszczonymi dokumentami dotyczącymi naboru wniosków.

 

Paweł Kanclerz

Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego

Dokumenty dotyczące naboru:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rzuty kondygnacji w budynku przy ul. Poznańskiej 171 w Ożarowie Mazowieckim:
 

Załączniki