Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na potrzeby mieszkańców gmina Ożarów Mazowiecki od 1 września 2018 roku wprowadza bilet metropolitalny (tzw. Warszawską Kartę Miejską), na podstawie którego dokonywać będzie dopłat do długookresowych biletów imiennych na przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego (tramwaje, autobusy, metro, pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej, autobusowe linie dowozowe typu „L”, a także w ramach Wspólnego Biletu ZTM-KM-WKD – pociągi Kolei Mazowieckich i Warszawskiej Kolei Dojazdowej).

Prawo do nabycia biletu metropolitalnego przysługiwać będzie mieszkańcom gminy, którzy rozliczyli podatek dochodowy od osób fizycznych za poprzedni rok, czyli 2017 w Urzędzie Skarbowym Warszawa Bielany wskazując w zeznaniu podatkowym gminę Ożarów Mazowiecki jako miejsce zamieszkania.

Na terenie gminy uruchomiony zostanie od dnia 1 sierpnia 2018 r. Punkt personalizacji Warszawskiej Karty Miejskiej przy ul. Poznańskiej 292 w Ożarowie Mazowieckim (w Centrum Inicjatyw Społecznych) czynny w godz. 12.00-20.00 w dni robocze (od poniedziałku do piątku), w którym będą Państwo mogli wyrobić nową spersonalizowaną kartę miejską. Nowa karta miejska zastąpi dotychczas używaną i umożliwi doładowanie na niej biletu ze zniżką.

Mieszkańcy gminy będą mogli korzystać z tańszych, długookresowych imiennych biletów ZTM. Dopłaty obejmą bilety normalne oraz ulgowe (30-dniowe i 90-dniowe ważne w Strefie 1 i 2 lub tylko w Strefie 2).

Rodzaj biletu

Wysokość dopłaty
gminy Ożarów Mazowiecki

Koszt pasażera
Bilet normalny (N) Bilet ulgowy  (U)
(zniżka 50 %)
N U
30-dniowy imienny,
strefa 1 i 2
60,00 zł 30,00 zł 120,00 zł 60,00 zł
90-dniowy imienny,
strefa 1 i 2
130,00 zł 65,00 zł 330,00 zł 165,00 zł
30-dniowy imienny,
strefa  2
40,00 zł 20,00 zł 72,00 zł 36,00 zł
90-dniowy imienny,
strefa  2
70,00 zł 35,00 zł 212,00 zł 106,00 zł

 

Ważne: Doładowanie biletu ze zniżką możliwe będzie od 1 września 2018 r. wyłącznie w Punktach Obsługi Pasażera w Warszawie, których pełen wykaz dostępny jest na stronie ztm.waw.pl

Szacowany koszt dopłat w 2018 r. dla mieszkańców gminy wyniesie około 240 tys. zł, w 2019 roku będzie to już kwota około 720 tys. zł (środki pochodzić będą z budżetu gminy).

Szczegółowe informacje w Punkcie Personalizacji Warszawskich Kart Miejskich, na stronie internetowej gminy ozarow-mazowiecki.pl w zakładce Strefa Mieszkańca/Bilet Metropolitalny oraz na plakatach i ulotkach.

Zarządzenie Nr B.0050.200.2018 w sprawie: zmiany Zarządzenia nr B.0050.162.2018 Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr B.0050.147.2018 Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wydawania spersonalizowanej Warszawskiej Karty Miejskiej dla Mieszkańców Gminy Ożarów Mazowiecki.

Zarządzenie Nr B.0050.162.2018 w sprawie: zmiany Zarządzenia nr B.0050.147.2018 Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wydawania spersonalizowanej Warszawskiej Karty Miejskiej dla Mieszkańców Gminy Ożarów Mazowiecki.

Zarządzenie Nr B.0050.147.2018 w sprawie: wprowadzenia Regulaminu wydawania spersonalizowanej Warszawskiej Karty Miejskiej dla Mieszkańców Gminy Ożarów Mazowiecki

Regulamin wydawania spersonalizowanej Warszawskiej Karty Miejskiej dla Mieszkańców Gminy Ożarów Mazowiecki

Wniosek o wydanie spersonalizowanej Warszawskiej Karty Miejskiej dla Mieszkańców Gminy Ożarów Mazowiecki

Uchwała Nr LVII/597/18 z 9 lipca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Ożarów Mazowiecki porozumienia międzygminnego z Miastem Stołecznym Warszawa

Uchwała Nr LVII/598/18 z 9 lipca 2018 r. w sprawie dopłat do biletów długookresowych imiennych, na przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego

Zachęcam do skorzystania z oferty.

 

 

                                                                                 Paweł Kanclerz
                                                                                     Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego

Załączniki