Komandor Stanisław Piasecki oraz Aerotunel Sp. Komandytowa to laureaci tegorocznych Felicji – nagród honorowych Gminy Ożarów Mazowiecki.

Rada Miejska, na wniosek Kapituły nagrody przyznała po raz szesnasty od ich ustanowienia. (Uchwała Nr LIV/573/18 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 24 maja 2018 r.)  Statuetki wręczone zostały 1 czerwca, podczas uroczystej gali.

Laureaci 2018 to:

– w kategorii „osoba” – komandor Stanisław Piasecki – mieszkaniec Ożarowa Mazowieckiego, urodzony 7 października 1926 roku, syn Szczepana Piaseckiego, legionisty 16 Pułku Ułanów Wileńskich. W latach 1942-1945 żołnierz AK ps. „Wilk” w 2 kampanii, 2 plutonie Obroża ”Jaworzyn”. W czasie II wojny światowej pracownik Fabryki Kabli i organizator akcji sabotażowych przeciw niemieckiej armii. W latach 1946 – 1948 pełnił czynną służbę wojskową, walczył z bandami Werwolfu, oraz bandami UPA na południowym wschodzie kraju. Od 1950 roku służył zawodowo w Marynarce Wojennej, gdzie przez kilka lat był szykanowany i prześladowany za przynależność do AK. Był m.in. wykładowcą w Wyższej szkole Marynarki Wojennej, służbę zakończył w stopniu Komandora. Do Ożarowa Mazowieckiego powrócił w 1980 roku, działał społecznie, był m.in. przewodniczącym osiedla Zientarówka oraz radnym Rady Narodowej Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki. Od wielu lat jest prezesem Zarządu Koła Ożarów Mazowiecki Związku Kombatantów rzeczpospolitej i byłych Więźniów Politycznych.

– w kategorii „instytucja” – Aerotunel Spółka komandytowa – właściciel tunelu aerodynamicznego. Prezes spółki, Michał Braszczyński wybrał Ożarów Mazowiecki jako najlepszą lokalizację dla takiej inwestycji, ze względu m.in. na położenie naszej gminy. Flyspot to symulator swobodnego spadania, doceniany dzięki swej jakości oraz nowoczesnym rozwiązaniom technicznym w kraju i za granicą. Firma obsługuje ponad 30 000 klientów rocznie.

/zdjęcia M. Turkas/