Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego z dnia 31 marca 2015 r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych.

Zarządzenie Nr B.0050.49.2015 w sprawie: wyznaczenia na terenie gminy Ożarów Mazowiecki miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania tych miejsc do publicznej wiadomości.

Zarządzenie Nr B.0050.74.2015 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.

Wyniki w wyborach Prezydenta RP – 10 maj 2015 r. – I tura

Frekwencja wyborcza w wyborach Prezydenta RP w gminie Ożarów Mazowiecki na godz. 12 wyniosła 15,4%.
Uprawnionych do głosowania 17481.

Frekwencja wyborcza w wyborach Prezydenta RP w gminie Ożarów Mazowiecki na godz. 17 wyniosła 38,4%.
Uprawnionych do głosowania 17555.

Wyniki w wyborach Prezydenta RP – 24 maj 2015 r. – II tura

Frekwencja wyborcza w wyborach Prezydenta RP w gminie Ożarów Mazowiecki na godz. 12 wyniosła 19,09%.
Uprawnionych do głosowania 17390.

Frekwencja wyborcza w wyborach Prezydenta RP w gminie Ożarów Mazowiecki na godz. 17 wyniosła 46,43%.
Uprawnionych do głosowania 17465.