Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego z dnia 14 lipca 2015 roku o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji ds. referendum

Lokale obwodowych komisji wyborczych w dniu 6 września 2015 r. (niedziela) będą otwarte w godz. 6.00 – 22.00.
 
Zarządzenie Nr B.0050.135.2015 w sprawie: wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów wszystkich podmiotów biorących udział w kampanii referendalnej w ogólnokrajowym referendum wyznaczonym na dzień 6 września 2015 r.
 
Zarządzenie Nr B.0050.142.2014 Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego z dnia 11.08.2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji ds. referendum.