Kapituła Nagrody tegoroczną Felicję w kategorii „Osoba”, przyznała Panu Kazimierzowi Kuśmierczykowi. Laureat od ponad 60 lat jest związany z naszą Gminą. Pracując w zakładzie fryzjerskim stał się swoistą legendą Ożarowa. Jego osobowość i bogata przeszłość, naznaczona uwięzieniem za działalność konspiracyjną, przyciągała rzesze klientów. Każdy zakład, w którym pracował stawał się zarazem miejscem spotkań, gdzie można było czerpać z Jego doświadczenia wsłuchując się w opowieści z lat minionych. W kategorii „Instytucja” Nagroda przypadła Klubowi Sportowemu „Ożarowianka” jako wyraz uznania za całokształt działań na rzecz rozwoju kultury fizycznej i sportu w Ożarowie. Nagrodę odebrał Prezes Klubu Lech Toruszewski. W tym roku „Ożarowianka” świętuje 90 rocznicę powstania. Dla władz Klubu najważniejsza oprócz sukcesów sportowych jest praca z dziećmi i młodzieżą, rozwijanie ich zdolności, kształtowanie samodyscypliny ważnej zarówno w sporcie jak i w życiu codziennym. Wieczór uświetnił występ kwartetu smyczkowego Grupa MoCarta.