15 czerwca br. w Centrum Konferencyjnym Baccara odbyła się Uroczysta Gala, podczas której Burmistrz Paweł Kanclerz oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej Blanka Jabłońska wręczyli Honorowe Nagrody Gminy Ożarów Mazowiecki FELICJE 2012.

Kapituła Nagrody Honorowej Gminy przyznała to wyróżnienie w dwóch kategoriach.

W kategorii „osoba” – Pani Lucynie Bieleckiej, nauczycielowi z 40-letnim stażem pracy z młodzieżą, od początku swojej pracy zawodowej związanej ze Szkołą Podstawową im. J. Piłsudskiego w Święcicach. Zaangażowana w życie szkoły, a szczególnie Szkolnego Koła Sportowego. Pani Lucyna skupia swoje działania na zajęciach edukacyjnych – zarówno obowiązkowych i pozalekcyjnych, na propagowaniu sportu i wspieraniu młodych sportowców w ich karierze. Jest inicjatorką i propagatorką nowej dyscypliny sportowej – unihokeja. Otacza troską i opieką dzieci zaniedbane i pochodzące z rodzin ubogich. Organizuje zbiórki odzieży, pozyskuje od sponsorów odzież,  obuwie, kostiumy, dresy dla sportowców i dzieci z rodzin uboższych. Pani Lucyna w swojej karierze zawodowej odniosła wiele sukcesów.

W latach 1990-2007 będąc nauczycielem historii przygotowywała uczniów do konkursów historycznych. Pod jej kierunkiem uczniowie zajmowali czołowe miejsca w olimpiadach historycznych zdobywając tytuły finalistów i laureatów. Od roku 2007 z powodzeniem organizuje imprezę sportową: „Otwarte Mistrzostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego” w unihokeju dziewcząt i chłopców. Podopieczni Pani Lucyny osiągają sukcesy w zawodach sportowych gminnych, powiatowych i międzypowiatowych, a także na Igrzyskach Młodzieży Szkolnej. Do najważniejszych, spośród ponad 60 istotnych osiągnięć, należy zaliczyć I miejsce w rozgrywkach międzypowiatowych w unihokeju oraz III miejsce w Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej dziewcząt.

W kategorii „Instytucja” – Chórowi Kameralnemu Ab Imo Pectore pod kierownictwem Pana Mariusza Latka. Chór rozpoczął swoją działalność w 1999 roku pod nazwą Misricordia. Początkowo działał przy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ożarowie Mazowieckim, zapewniając oprawę muzyczną uroczystości liturgicznych, a następnie zaczął koncertować w całym kraju. Od października 2006 roku działa pod nazwą Ab Imo Pectore.

Chór bierze udział w konkursach i festiwalach zajmując znaczące miejsca na podium. W 2006 roku zajął III miejsce w ogólnopolskim konkursie pieśni liturgicznej Ars Liturgiva w Toruniu. W roku 2007 zakwalifikował się do III Międzynarodowego Festiwalu Rybnicka Jesień Chóralna, a w roku 2008 zdobył III miejsce w konkursie Ars Liturgica w Gnieźnie. Udział w III i IV Ogólnopolskim Konkursie Pieśni Pasyjnej w Bydgoszczy przyniósł Chórowi Srebrny Dyplomy.

Serdecznie gratulujemy Laureatom.

Przypominamy, że zgłoszenia kandydatur wraz z pisemnym uzasadnieniem należy składać w Urzędzie Miejskim w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Kolejowej 2 do dnia 1 maja każdego roku.

Załączniki