OBWIESZCZENIE

Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego

z dnia 18 września 2015r.

o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych

 

Załącznik:

obwieszczenie

 

UWAGA:

  1. Wyborcy niepełnosprawni do dnia 12 października 2015 r.* (poniedziałek) mogą zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a.
  2. Uprawnieni wyborcy do dnia 16 października 2015 r. (piątek) mogą złożyć wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.
  3. Lokale obwodowych komisji wyborczych w dniu 25 października 2015 r. (niedziela) będą otwarte w godz. 7.00 – 21.00.

Wnioski można składać na Biurze Podawczym na parterze urzędu w godzinach pracy lub przesłać faksem (22 722 18 87). Więcej informacji pod numerem tel. 22 731 32 34.

*)    termin wydłużony zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego

Załączniki