Na podstawie art. 20 ust. 2 i art. 29a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.) w związku z art. 477 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) Komisarz Wyborczy w Warszawie postanawia:

  1. Zwołuje się pierwszą sesję nowo wybranej Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim na kadencję 2014 – 2018 w celu złożenia ślubowania zarówno przez radnych jak i przez nowo wybranego Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego.
  2. Termin sesji wyznacza się na dzień 28 listopada 2014 r., na godz. 16.00.

I sesja Rady Miejskiej odbędzie się w Domu Kultury “Uśmiech” przy ul. Poznańskiej 165 w Ożarowie Mazowieckim.

Załącznik:

Załączniki