17 czerwca  br. w Centrum Konferencyjnym Baccara odbyła się Uroczysta Gala, podczas której, Burmistrz Paweł Kanclerz oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej Blanka Jabłońska wręczyli Honorowe Nagrody Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki FELICJE 2011. Kapituła Nagrody Honorowej Miasta przyznała to wyróżnienie w dwóch kategoriach. W kategorii „Instytucja” – Stowarzyszeniu Wspierania Rozwoju Edukacji Dzieci Wiejskich przy Szkole Podstawowej im. A. Mickiewicza w Umiastowie, którego prezesem jest p. Tadeusz Pytkowski. Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie oświatowej placówki publicznej i dzięki zaangażowaniu członków szkoła wyposażona jest w nowoczesne pomoce dydaktyczne, a poziom nauczania zapewnia wychowankom miejsca w renomowanych szkołach gimnazjalnych. Aktywność Stowarzyszenia umożliwiła stworzenie warunków rozwoju zawodowego również dla nauczycieli poprzez uczestnictwo w stażach zagranicznych w Holandii, Walii, Finlandii. Organizacja czynnie uczestniczy w życiu społeczności lokalnej organizując wiele ogólnodostępnych zajęć dla dzieci i dorosłych.

W kategorii „osoba” nagroda przypadła panu Stefanowi Lewandowskiemu doktorowi nauk humanistycznych. Kronikarzowi Ziemi Ożarowskiej, który jest autorem opracowania „Dzieje Ziemi Ożarowskiej” – publikacji stanowiącej źródło wiedzy o historii, dziejach i przynależności do tej ziemi. W dorobku naukowym Pana Stefana Lewandowskiego znajdują się takie publikacje jak: „Dzieje majątków ziemskich w Kręczkach i Kaputach”, „Dyskryminacja chłopów przez komunistów w Polsce Ludowej”, „Pracownicy poczty i telekomunikacji w latach drugiej wojny i okupacji”.

Wyróżnieni dyplomami zostali również nominowani do tegorocznej Nagrody: pani Lucyna Bielecka nauczyciel mianowany wychowania fizycznego ze Szkoły Podstawowej im. J. Piłsudskiego w Święcicach oraz Szczep „Szaniec” i „Baza” Związku Harcerstwa Polskiego działający w Płochocinie. Uroczystą Galę uświetnił koncert zespołu POD BUDĄ.

Nominowani do Felicji 2011 od lewej: p. Stefan Lewandowski dr nauk humanistycznych, p. Lucyna Bielecka nauczyciel ze Szkoły Podstawowej w Święcicach, p. Tadeusz Pytkowski prezes Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Edukacji Dzieci Wiejskich przy Szkole Podstawowej im. A. Mickiewicza w Umiastowie, Druhny ze Szczepów „Szaniec” i „Baza” Związku Harcerstwa Polskiego działający w Płochocinie p. Katarzyna  Cackowska  i p. Urszula Galant.

Burmistrz i Przewodnicząca Rady Miejskiej w towarzystwie Laureatów Honorowej Nagrody Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki  Felicji 2011 od lewej: p. Stefan Lewandowski, Przedstawiciele Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Edukacji Dzieci Wiejskich przy Szkole Podstawowej im. A. Mickiewicza w Umiastowie

 

 

Załączniki