W 2017 roku po raz pierwszy Rada Miejska w Ożarowie Mazowieckim przyznała tytuł: “Honorowy Obywatel Gminy Ożarów Mazowiecki”

W dniu 26 maja 2017 r. przychylając się do wniosku Kapituły Rada Miejska uchwałą Nr XLI/414/17 przyznała tytuł “Honorowy Obywatel Gminy Ożarów Mazowiecki” panu Leszkowi Stachlewskiemu.

Pan Leszek Stachlewski jest związany ze Strażą Pożarną od 1956 roku do dzisiaj. Obecnie jest Komendantem Miejsko-Gminnym Straży Pożarnych w Ożarowie Mazowieckim. W czasie swojej kariery strażackiej uczestniczył w ponad pięciu tysiącach akcji ratowniczo-gaśniczych. Odznaczony m.in. Odznaką Strażak Wzorowy, Brązowym, Srebrnym i Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa, Złotym Znakiem Związku OSP RP, Brązowym i Srebrnym Krzyżem za Zasługi dla Pożarnictwa, Złotą Odznaką Zasłużony Honorowy Dawca Krwi. Pan Leszek Stachlewski jest od wielu lat zaangażowany w służbę strażaka, cieszy się autorytetem wśród młodych druhów strażaków. Poświęcenie, pasja, narażanie własnego zdrowia i życia dla ratowania mieszkańców gminy i ich majątków, praca na rzecz gminy, honorowe oddawanie krwi dla potrzebujących ale również skromność i bezinteresowność w swoich działaniach w pełni uzasadniają przyznanie tego zaszczytnego tytułu panu Leszkowi Stachlewskiemu.

Serdecznie gratulujemy