Wniosek o dofinansowanie w formie pożyczki z możliwością umorzenia do 40% w ramach Programu „Poprawa jakości wody pitnej poprzez budowę, przebudowę i remont stacji uzdatniania wody” ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Cel projektu: zapewnienie dostaw wody o wymaganych parametrach jakościowych dla mieszkańców gminy oraz wzrost wydajności Stacji Uzdatniania Wody „Partyzantów” w Ożarowie Mazowieckim.
Miejsce realizacji projektu: Gmina Ożarów Mazowiecki
Wartość projektu: 1.654.227,00 zł
Wnioskowana kwota pożyczki: 1.424.523,57 zł, z możliwością umorzenia do 40% tj. 569.809,42 zł
Planowany termin zakończenia realizacji: 30.11.2017 r.
Projekt zrealizowany.