Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim
ul. Kolejowa 2, 05 – 850 Ożarów Mazowiecki
NIP 534-18-02-387
REGON 000530608

Współrzędne GPS: N52o 12′ 28.79   E20o 47′ 53.33

Godziny urzędowania:
Poniedziałek  08.00 – 16.00
Wtorek          08.00 – 16.00
Środa            10.00 – 18.00
Czwartek      08.00 – 16.00
Piątek           08.00 – 16.00

Kasa czynna:
Poniedziałek     08.00 – 15.30
Wtorek             08.00 – 15.30
Środa               10.00 – 17.30
Czwartek         08.00 – 15.30
Piątek              08.00 – 15.30

Telefon: 22 722 22 07, 22 731 32 00
Fax:      (22) 722 18 87
e-mail: umig@ozarow-mazowiecki.pl
http: www.ozarow-mazowiecki.pl

skrytka ePUAP: /143206/skrytka

Nr rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim
PKO BP S.A.
31 1020 1185 0000 4102 0019 1726

Sekretariat
tel. 22 722 12 11
tel. 22 731 32 01

Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego
Paweł Kanclerz

tel. 22 731 32 02 
e-mail: pkanclerz@ozarow-mazowiecki.pl

Zastępca Burmistrza ds. Technicznych – Dariusz Skarżyński
tel. 22 731 32 03
e-mail: zastepca@ozarow-mazowiecki.pl

Zastępca Burmistrza ds. Społecznych – Tomasz Tymoftyjewicz
tel. 22 731 32 27
e-mail: t.tymoftyjewicz@ozarow-mazowiecki.pl

Skarbnik Gminy – Małgorzata Piotrowska
tel. 22 731 32 22
e-mail: skarbnik@ozarow-mazowiecki.pl

Sekretarz Gminy – Jolanta Niegrzybowska
tel. 22 731 32 04
e-mail:  sekretarz@ozarow-mazowiecki.pl

Naczelnik Wydziału Administracji – Katarzyna Kozłowska
tel. 22 731 32 34
e-mail: k.kozlowska@ozarow-mazowiecki.pl

Referat Kadr
Tel. 22 731 32 06
e-mail: m.bozik@ozarow-mazowiecki.pl

Naczelnik Wydziału Budżetowo-Finansowego – Marzena Ostrowska
Tel. 22 731 32 54
e-mail: m.ostrowska@ozarow-mazowiecki.pl

Wydział Wymiaru i Księgowości Podatkowej
tel. 22 731 32 26 Dorota Błaszczyk
tel. 22 731 32 24 Elżbieta Szydłowska

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów – Piotr Kuśmierczyk
tel. 22 731 32 39
e-mail: p.kusmierczyk@ozarow-mazowiecki.pl

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa – Robert Głazowski
tel. 22 731 32 36
e-mail: r.glazowski@ozarow-mazowiecki.pl

Naczelnik Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego – Iwona Zalewska
tel. 22 731 32 09
e-mail: i.zalewska@ozarow-mazowiecki.pl

  Zagospodarowanie przestrzenne   tel. 22 731 32 30, 22 731 32 31

  Geodezja                                             tel. 22 731 32 08

  Gospodarka Nieruchomościami      tel. 22 731 32 58

Kierownik Referatu Zamówień Publicznych – Piotr Manarczyk
tel. 22 731 32 42
e-mail: p.manarczyk@ozarow-mazowiecki.pl

Kierownik Referatu Funduszy Zewnętrznych – Elżbieta Jastrzębska – Jóźwiak
tel. 22 731 32 28
e-mail:  e.jastrzebska@ozarow-mazowiecki.pl

Referat Informatyki
tel. 22 731 32 14
e-mail: informatyka@ozarow-mazowiecki.pl

Działalność Gospodarcza
tel. 22 731 32 10
e-mail: edg@ozarow-mazowiecki.pl

Biuro Rady Miejskiej
tel. 22 731 32 16
e-mail: radamiejska@ozarow-mazowiecki.pl

 

Wydziały posiadające siedzibę w Domu Kultury “Uśmiech”
ul. Poznańska 165, 05-850 Ożarów Mazowiecki

Jolanta Kołodyńska – Rzeźnik – Główny Specjalista ds. Społecznych
tel. 22 731 32 57
e-mail: j.kolodynska@ozarow-mazowiecki.pl
(sprawy z zakresu promocji gminy oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi)

Agnieszka Jędrzejczak – Starszy Specjalista ds. Społecznych
tel. 22 731 32 23
e-mail: a.jedrzejczak@ozarow-mazowiecki.pl
(sprawy społeczne, współpraca z organizacjami pozarządowymi)

Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego – Jolanta Dragan
tel. 22 731 32 17
e-mail: usc@ozarow-mazowiecki.pl

Sprawy dot. zameldowania
tel. 22 731 32 05

Sprawy dot. wydawania dowodów osobistych
tel. 22 731 32 50

Sprawy mieszkaniowe
tel. 22 731 32 34


Straż Miejska
Komendant Stanisław Rdest
ul. Poznańska 127a, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. 22 721 26 51 lub 986
email: strazmiejska@ozarow-mazowiecki.pl  

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. 22 722-41-70
www.energetyka-ozarow.pl
tel: 22 434-36-60