Policja – 997
Straż Pożarna – 998
Straż Miejska – 986
Pog. Ratunkowe – 999
Pog. Gazowe – 992
Pog. Energetyczne – 991