W związku z pracami na sieci wodociągowej w dniu 13.10.2022 r. w godz. od 10.00 do 15.00 mogą nastąpić przerwy w dostawie wody obejmujące budynki zlokalizowane przy ul. Poznańskiej (od numeru 680 do numeru 714), ul. Zaborowskiej (od numeru 1 do numeru 21), ul. Hipotecznej, ul. Łaźniewskiej, ul. Księżycowej w miejscowości Święcice.