W dniu 2 marca 2021 r. w godzinach 8:00-14:00 mogą nastąpić przerwy w dostawie wody obejmujące budynki zlokalizowane przy ul. Zwierzynieckiej, ul. Uroczej, ul Długiej (od ul. Przemysłowej do ul. Zwierzynieckiej) w miejscowości Płochocin (osiedle).