Telefony alarmowe

112 (numer alarmowy)

Policja
997
22 721 20 32
22 604 38 20

Child Alert (system alarmowy w przypadku zaginięcia dziecka)
995

Straż Pożarna
998
22 722 1 998

Straż Miejska
986
22 721 26 51

Pogotowie Ratunkowe
999

Pogotowie Gazowe
992
22 667 30 73 do 76

Pogotowie Energetyczne
991 (+informacja o wyłączeniach)

Oświetlenie ulic, placów i dróg
512 461 665

Pogotowie Wodno – Kanalizacyjne
22 722 13 74