Szkoła Podstawowa w Umiastowie

szkolaumiastow

Szkoła Podstawowa w Umiastowie została utworzona Uchwałą Nr LI/529/18 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim i rozpocznie działalność w dniu 1 września 2018 roku. Szkoła będzie kształcić uczniów klas „0” i I-III. Rekrutację do nowoutworzonej szkoły prowadzi Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ożarowie Mazowieckim, ul. Lipowa 11.

Zapisów prosimy dokonywać poprzez elektroniczną platformę rekrutacyjną.  

Wszelkie pytania prosimy kierować na skrzynkę e-mail: 
sekretariat@spumiastow.ozarow-mazowiecki.pl