Punkt Konsultacyjno – Informacyjny Uzależnień

Z powodu nieobecności terapeuty w dniach : 25.03.2024; 29.04.2024; 27.05.2024 oraz 29.05.2024 dyżury z tych dni zostają przesunięte na: 16.03.2024; 13.04.2024; 04.05.2024 oraz 11.05.2024.