Program „Dobry start”

Program „Dobry start” to jednorazowe wsparcie dla dzieci i młodzieży uczącej się do ukończenia 20. roku życia. Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz do zerówki.

Wnioski można składać drogą elektroniczną oraz tradycyjnie, w formie papierowej do 30 listopada 2018 r.

W Gminie Ożarów Mazowiecki obsługą programu zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej. Szczegółowe informacje na stronie ops.ozarow-mazowiecki.pl