Okręgi i obwody wyborcze

OBWODY DO GŁOSOWANIA

Uchwała Nr LII/536/18 z 22 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Ożarów Mazowiecki na stałe obwody do głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych


OKRĘGI WYBORCZE