Dopłaty do paliw

Procedura zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Każdy ROLNIK, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

  • w terminie od 1 lutego – do 28 lutego bieżącego roku kalendarzowego należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia roku poprzedniego do 31 stycznia bieżącego roku kalendarzowego,
  • w terminie od 1 sierpnia – do 31 sierpnia bieżącego roku kalendarzowego należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego – do 31 lipca bieżącego roku kalendarzowego w ramach limitu zwrotu podatku określonego na określony rok.

Aktualny limit zwrotu podatku wynosić będzie: 86,00 zł * ilość ha użytków rolnych.