Dom Kultury Uśmiech

Jesteśmy Instytucją Kultury, której uchwałą Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim Nr 75/03 organizator nadał statut. Od tej chwili staliśmy się odrębnym podmiotem w stosunku do gminy i działamy zgodnie z ustawą sejmową „O prowadzeniu i organizowaniu działalności kulturalnej”.

Uchwałą Rady Miejskiej nr 145/07 z dnia 28 grudnia 2007 roku z dniem 1 stycznia powołana została Filia Domu Kultury „Uśmiech” z siedzibą w Józefowie przy ul. Fabrycznej 15.

Uchwałą Rady Miejskiej nr XXVI/239/12 z dnia 11 października 2012 roku z dniem 1 stycznia powołana została Filia Domu Kultury „Uśmiech” z siedzibą w Broniszach przy ul. Przyparkowej 15.

Godziny pracy Domu Kultury “Uśmiech”

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota

8.00 – 21.00
8.00 – 20.30
8.00 – 21.30
8.00 – 20.30
8.00 – 20.30
9.00 – 15.00

W wakacje  poniedziałek – piątek 8:00 – 16.00 chyba że jest jakieś wydarzenie 

W soboty i niedziele – odbywają się koncerty, spotkania, wernisaże oraz inne imprezy. Terminy i godziny w/w wydarzeń podawane są do wiadomości zainteresowanych na stronie internetowej, na plakatach i w prasie lokalnej.

KONTAKT:

tel. 22 722 14 45

e-mail: sekretariat@dkusmiech.eu

www.dkusmiech.eu

https://www.facebook.com/dkusmiech

Załączniki