Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim

Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim rozpoczęła działalność w 1948 roku. Współcześnie funkcjonuje jako samodzielna instytucja kultury, która realizuje swoje cele statutowe poprzez trzy placówki – w siedzibie głównej w Ożarowie Mazowieckim, Filii Nr 1 w Józefowie i Filii Nr 2 w Święcicach. Biblioteka w Ożarowie Mazowieckim prowadzi wypożyczalnię dla dorosłych i wyspecjalizowany oddział dla dzieci. Pełni również funkcję powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu warszawskiego zachodniego i jako taka współtworzy sieć bibliotek publicznych w powiecie i województwie. W instytucji funkcjonuje elektroniczny system biblioteczny MATEUSZ, który umożliwia czytelnikom zdalny dostęp do katalogów i indywidualnego konta użytkownika.

Oprócz systematycznie aktualizowanego zbioru książek i multimediów placówki oferują użytkownikom bezpłatny dostęp do Internetu i urządzeń elektronicznych. Biblioteka stale poszerza swoją ofertę o nowe e-usługi:- od stycznia 2015 roku uruchomiona została Cyfrowa Wypożyczalnia Międzybiblioteczna Publikacji Naukowych ACADEMICA. Internauci – poprzez naszą stronę – mogą korzystać z zasobów bibliotek cyfrowych. Polecamy zwłaszcza Mazowiecką Biblioteką Cyfrową, której kolekcję wzbogacamy sukcesywnie o nasze regionalne cymelia.
Wszystkie placówki biblioteczne są ważnym obszarem promocji kultury i dostępu do książek. Pełnią istotną rolę codziennej edukacji kulturalnej oraz wspierania systemu oświaty – prowadzone są tu lekcje biblioteczne, zajęcia tematyczne dla dzieci i młodzieży, spotkania autorskie, warsztaty i kluby zainteresowań dla dorosłych i seniorów.  Oddziały biblioteczne – to miejsce spotkań lokalnej społeczności i rośnie ich rola w rozwoju nowoczesnego społeczeństwa cyfrowego. Nasza instytucja współpracuje z lokalnymi i ponadlokalnymi organizacjami społecznymi budując partnerskie relacje w obywatelskiej wspólnocie.

Kontakt:
Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim
ul. Szkolna 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki
Tel. /22/ 722 12 65
Spis numerów wewnętrznych (po wybraniu numeru głównego):
21 – Dyrektor
22 – Dział Opracowania Zbiorów
23 – Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży
24 – Oddział dla Dzieci
26 – Kadry i księgowość
25 – Faks
e-mail: biblioteka@ozarow-mazowiecki.pl
Filia Nr 1 w Józefowie
ul. Fabryczna 15, 05-860 Józefów
Tel. /22/ 292 60 22
e-mail: jozefow@biblioteka.ozarow-mazowiecki.pl
Filia Nr 2 w Święcicach
ul. Warszawska 53, 05-860 Święcice
Tel. /22/ 721 02 60
e-mail: swiecice@biblioteka.ozarow-mazowiecki.pl
www.biblioteka.ozarow-mazowiecki.pl

Załączniki