Biuro Oświaty

Biuro Oświaty Gminy Ożarów Mazowiecki

ul. Konotopska 4
05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. (22) 721-28-23

e-mail: bo@bo.ozarow-mazowiecki.pl

Dyrektor
Michał Turkas
tel: (22) 667 59 61

Cele i zadania Biura Oświaty Gminy Ożarów Mazowiecki zawarte są w Statucie, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim nr XXIX/296/16 z 27 października 2016 r.

1. REJESTR NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI

2. REJESTR NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ

3. REJESTR PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ INNE NIŻ JST

4. REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH W GMINIE

5. WYKAZ DZIENNYCH OPIEKUNÓW

 

Podstawowa kwota dotacji