Szkoła Podstawowa w Umiastowie

Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Umiastowie

Przebudowa swoim zakresem obejmowała m.in. przystosowanie dotychczasowych  pomieszczeń do nowych potrzeb,  powiększenie szatni dla dzieci, wykonanie nowych sanitariatów, stworzenie holu, pokoju dyrektora i pokoju nauczycielskiego oraz usprawnienie komunikacji w budynku.

Głównym celem rozbudowy było stworzenie nowych, funkcjonalnych sal dydaktycznych, Sali gimnastycznej wraz z niezbędnym zapleczem. Bardzo wyczekiwaną salę gimnastyczną, zaprojektowano jako wydzielona część budynku,  w której przewidziano: sale gimnastyczną, dwie szatnie, sanitariaty, pokój trenera. Całość jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych, przy wejściach głównych znajdują się pochylnie dla osób poruszających się na wózkach. Ponadto na działce wykonano nowe utwardzenie terenu z kostki betonowej oraz stworzono 28 miejsc parkingowych, w tym 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych. Działka zyskała również nowe ogrodzenie.

Dzięki inwestycji szkoła zyskała nowe oblicze. Łączny koszt remontu to 4 300 000,00 zł.