Nakładki

W roku 2017 Gmina Ożarów Mazowiecki przeprowadziła modernizację nawierzchni ulic Cisowej i Czereśniowej w Broniszach, Dębowej w Wolicy, Bocznej i Imbirowej w Duchnicach, Kilińskiego i Mazowieckiej w Ożarowie Mazowieckim, Rzecznej i Słonecznej w Święcicach oraz ulicy Uskok w Konotopie.

Modernizacja ulicy Cisowej i Czereśniowej polegała na wykonaniu „dywanika” asfaltowego o łącznej powierzchni 1860 m2 oraz obustronnego utwardzenia pobocza o szerokości pół metra. Koszt inwestycji wyniósł 109 970,00 zł.

Cisowa

Czereśniowa

Modernizacja ulicy Dębowej w Wolicy polegała na wykonaniu nakładki asfaltowej o długości około 430 m i szerokości 5 m wraz z wykonaniem obustronnego utwardzonego tłuczniem kamiennym pobocza o szerokości 0,5 m. Koszt inwestycji wyniósł 148 000,00 zł.

Wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy Bocznej w Duchnicach o długości około 380 m oraz szerokości 4,5 m. Koszt inwestycji 109 970,00 zł.

Modernizacja ulicy Imbirowej w Duchnicach zakładała wykonanie „dywanika” asfaltowego na długości około 250 m i szerokości 5 m wraz z wykonaniem obustronnego utwardzonego tłuczniem kamiennym pobocza o szerokości 0,75 m. Koszt inwestycji 146 000,00 zł.

Modernizacja ulicy Mazowieckiej polegała na wykonaniu nakładki asfaltowej na długości 160 m i szerokości 4,2 m wraz z wykonaniem obustronnego utwardzonego tłuczniem kamiennym pobocza o szerokości 0,5 m.  Koszt inwestycji wyniósł 60 000,00 zł.

Modernizacja ulicy Rzecznej polegała na wykonaniu nakładki asfaltowej na długości 250 m i szerokości 4 m wraz z wykonaniem obustronnego utwardzonego tłuczniem kamiennym pobocza o szerokości 0,5 m. Koszt inwestycji wyniósł 125 000,00 zł.

Modernizacja ulicy Słonecznej w Święcicach polegała na wykonaniu „dywanika” asfaltowego na długości 150 m i szerokości 4,5 m wraz z wykonaniem obustronnego utwardzonego tłuczniem kamiennym pobocza o szerokości 0,5 m. Koszt inwestycji wyniósł 98 000,00 zł.

Modernizacja ulicy Uskok w Konotopie polegała na wykonaniu „dywanika” asfaltowego na długości 270 m i szerokości 5 m wraz z wykonaniem obustronnego utwardzonego tłuczniem kamiennym pobocza o szerokości 0,75 m. Koszt inwestycji wyniósł 139 000,00 zł.

Załączniki