Drogi

Rok 2016 upłynął na przebudowie ulic Gałczyńskiego, Kubusia Puchatka, Muzycznej i Orzeszkowej.

Przebudowa ulicy Gałczyńskiego w Duchnicach zakładała budowę jezdni o szerokości 6 m, powierzchni 5757,00 m2, chodnika o powierzchni 2120,00 m2, zjazdów indywidualnych do działek o powierzchni 229,00 m2 wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetleniem ulicznym. Inwestycja ukończona w roku 2016 za kwotę 1 782 270,00 zł.

Przebudowa ulicy Kubusia Puchatka w Ożarowie Mazowieckim zakładała budowę jezdni o szerokości 6 m, powierzchni 804,00 m2, chodnika o powierzchni 268,00 m2, zjazdów indywidualnych do działek wraz z budową kanalizacji deszczowej. Przebudowa ulicy Muzycznej zakładała budowę jezdni o szerokości 4,5 m, powierzchni 945 m2, chodnika o powierzchni 420 m2, zjazdów indywidualnych do działek wraz z budową kanalizacji deszczowej. Inwestycje zakończone w roku 2016 za kwotę 495 799,47 zł.

Przebudowa ulicy Orzeszkowej w Duchnicach zakładała budowę jezdni o szerokości 6 m, powierzchni 2994,00 m2, chodnika o powierzchni 1104,00 m2, zjazdów indywidualnych do działek o powierzchni 268,00 m2 wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetleniem ulicznym. Inwestycja ukończona w 2016 r. za kwotę 1 247 343,00 zł.

 

W 2017 roku prowadzone były inwestycje związane z przebudową następujących ulic:  Asnyka, Baczyńskiego, Broniewskiego, Kochanowskiego, Ogrodowej, Pallotyńskiej i Wolności. Każda z tych inwestycji wpłynęła na zwiększenie komfortu poruszania się mieszkańców Gminy, po przebudowanych drogach.

Przebudowa ulicy Asnyka polegała na wybudowaniu jezdni o szerokości 5,5 m z kostki betonowej o powierzchni około 940,80 [m2], chodnika z kostki betonowej brukowej 373,00 [m2], zjazdów z kostki betonowej brukowej 165,00[m2] wraz z kanalizacją deszczową oraz oświetleniem ulicznym. Całość inwestycji to koszt 668 997,00 zł.

Przebudowa ulicy Baczyńskiego o jezdni z kostki betonowej brukowej o szerokości 5,5 m, powierzchni 949,40 [m2], chodnikach z kostki betonowej brukowej o powierzchni 378,00 [m2], ze zjazdami o powierzchni 166,00 [m2] wraz z kanalizacją deszczową oraz oświetleniem ulicznym. Całość inwestycji została wyceniona na 675 270,00 zł.

Przebudowa ulicy Broniewskiego to koszt w wysokości 599 625,00 zł. W ramach inwestycji wykonano jezdnię o szerokości 5,5 m, powierzchni 625,00 [m2] z kostki betonowej brukowej, chodniki o powierzchni 228,00  [m2], wraz ze zjazdami [109,00 m2] oraz kanalizacją deszczową.

Ulica Kochanowskiego została przebudowana za 334 560,00 zł. Powstała jezdnia o szerokość 5,5 m, z kostki betonowej brukowej 572,00 [m2], chodnik z kostki betonowej brukowej 164,00 [m2], zjazdy z kostki betonowej brukowej 89,00[m2] oraz kanalizacja deszczowa.

Kolejną przeprowadzoną inwestycją była przebudowa ulicy Ogrodowej. W jej ramach powstała jezdnia z kostki betonowej brukowej o szerokości 6 m, powierzchni 890,00 [m2], chodnik o powierzchni 222,48 [m2] oraz zjazdy o powierzchni 121,63 [m2]. Koszt inwestycji wyniósł 619 669,08 zł. Przebudowany odcinek ma strategiczne znaczenie dla obsługi ruchu ciężkiego pomiędzy ulicą Poznańską a ulicą Sławęcińską w Macierzyszu.

Największą zeszłoroczną inwestycją była przebudowa ulicy Wolności w Ożarowie Mazowieckim. Zakładała ona wybudowanie jezdni z kostki betonowej o powierzchni 2120 m2, chodników o powierzchni 908 m2, wraz ze zjazdami, odwodnieniem drogi oraz przebudową naziemnej linii telekomunikacyjnej. Całość zamknęła się w kwocie 949 560,00 zł.

Rozbudowa ulicy Pallotyńskiej wiązała się z zabudową istniejącego rowu melioracyjnego, wybudowanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej o powierzchni 1362,80 m2, chodnika o powierzchni 441,00 m2 oraz odwodnienia nowo powstałej drogi. Koszt inwestycji wyniósł 457.985,58 zł.

Pod koniec 2017 roku rozstrzygnięto przetargi na budowę kolejnych dwóch dróg gminnych ulic Hallera w Ożarowie Mazowieckim oraz Brzozowej w Szeligach.

Przebudowa ulicy Hallera w Ożarowie Mazowieckim zakłada wykonanie jezdni o szerokości 5,5 metra, długości około 410 metrów z kostki betonowej, wykonanie odwodnienia ulicy w postaci kanalizacji deszczowej, zjazdów indywidualnych do posesji oraz chodnika o szerokości 1,5 metra. Podczas przebudowy przesunięte zostaną, kolidujące z nowo budowaną drogą, słupy telekomunikacyjne. Koszt inwestycji wyniesie 1 481 778,54 zł. (powierzchnie: jezdnia – 2 555 m2, chodniki 580 m2, zjazdy 431 m2 wszystko z kostki betonowej)

Znacznie większą inwestycją, będzie wykonanie ulicy Brzozowej w Szeligach. Projekt zakłada wykonanie ulicy od skrzyżowania z ul. Szeligowską do skrzyżowania z ul. Klonową wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej wyposażonej w system retencyjno-rozsączający. Przebudowana jezdnia będzie mieć szerokości 5 metrów oraz długości około 755 metrów. Podczas prac wykonane zostaną ponadto skrzyżowania z ulicami Jaworową, Czeremchy i Cichy Ogród, zjazdy indywidualne do posesji, chodniki o szerokości 2-óch metrów oraz oświetlenie uliczne. Całość inwestycji została wyceniona na 2 669 100,00 zł. (powierzchnie: jezdnia – 4 466 m2, chodniki 1 619 m2, zjazdy 983 m2 wszystko z kostki betonowej)

Rok 2018 rozpoczęliśmy od otwarcia przetargów na przebudowę ulic Architektów i Geodetów w Duchnicach. Ich przebudowa rozpocznie się na wiosnę.

Przebudowa ulicy Architektów zakłada wybudowanie jezdni z kostki betonowej brukowej o szerokości 5,5 m, powierzchni 1444,60 [m2], chodnikach o powierzchni 628,00 [m2], zjazdami o powierzchni 116,00 [m2] wraz z kanalizacją deszczową i budową oświetlenia ulicznego. Inwestycja została wyceniona na 798 270,00 zł.

Przebudowa ulicy Geodetów zakłada wybudowanie jezdni z kostki betonowej brukowej o szerokości 5,5 m, powierzchni 1502,08 [m2], chodnikach o powierzchni 600,00 [m2], zjazdami o powierzchni 231,00 [m2] wraz z kanalizacją deszczową i budową oświetlenia ulicznego. Inwestycja została wyceniona na 921 270,00 zł.